Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Sportiro Oy (EuroCheer)
Y-tunnus: 2106969-9
Energiakatu 3, 00180 Helsinki
www.sportiro.fi, info@sportiro.fi, +358 40 643 0045

2. YHTEYSHENKILÖT

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö:
Iiro Karjalainen
Puh. +358 40 643 0045
info@sportiro.fi

3. REKISTERIN NIMI

Sportiro Oy:n asiakas-, käyttäjä- ja markkinointirekisteri.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakkuuden ja muun yhteyden hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kommunikointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen ja kehittämiseen sekä yhteydenpitoon ja tiedottamiseen. Rekisteriä käytetään henkilötietolakia noudattaen.

Rekisteriä saatetaan lisäksi käyttää laskuttamiseen, uutiskirjeiden lähetykseen, markkinointiin ja kohdennettuun markkinointiin. Voit milloin tahansa tarkistaa / muuttaa / poistaa tietosi asiakasrekisteristämme tai kieltää markkinointiviestinnän.

Tätä rekisteriä sovelletaan Sportiro Oy:n eri palveluiden ja verkkosivujen käytössä ja rekistereissä yllämainituissa tarkoituksissa.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA HENKILÖTIETORYHMÄT

Sportiro Oy kerää käyttäjästä / asiakkaasta tietoja, kun käyttäjä käyttää Sportiro Oy:n omistamia verkkosivustoja, ostaa / tilaa palveluita tai tuotteita, rekisteröityy palveluiden käyttäjäksi, päivittää profiiliaan tai käyttää Palveluita.

Syöttämällä tai lähettämällä henkilötietoja Sportiro Oy:n verkkosivustoilla, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ja siinä ilmoitettuun tarkoitukseen.

Rekisterissä voidaan käsitellä yhtä tai useampaa seuraavista tiedoista:
1. Etunimi ja sukunimi
2. Yritys ja yhdistys
3. Puhelinnumero
4. Osoitetiedot
5. Sähköpostiosoite
6. Muu yksilöivä henkilö-, yritys- tai yhdistystieto
7. Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (esim. tilaustiedot, tiedot tapaamisista, markkinointiluvat ja – kiellot, osapuolten välinen yhteydenpito)
8. Markkinointiin ja myyntiin liittyvät tiedot (lähetetyt markkinointiviestit ja muut viestit)
9. Asiakaskyselyiden ja palautekyselyiden vastaukset
10. Chatissa tehtyjen kyselyiden tiedot
11. Laskutustiedot

Lisäksi tilausjärjestelmiemme osalta voimme käsitellä yhtä tai useampaa seuraavista tiedoista:
1. Tilauksen tiedot 
2. Tilaushistoria 
Tilausjärjestelmämme ovat tietoturvallisia järjestelmiä, joista vanha data poistetaan kohtuullisen ajan kuluessa tilauksen toimittamisesta.

6. EVÄSTEET JA AUTOMAATTISET TIETOJENKERUUTYÖKALUT

Evästeet

Evästeiden käyttö on yleistä verkkopalveluissa. Evästeet (cookies) ovat pieniä merkkijonon sisältäviä tekstitiedostoja, joiden avulla selain voidaan tunnistaa yksilöivästi käyttäjän vieraillessa verkkosivustolla tai palvelussa. Useimmat selaimet on määritetty hyväksymään evästeitä. Voit koska tahansa muuttaa käyttämäsi selaimen asetuksia niin, että selain ei ota vastaan kolmannen osapuolen evästeitä tai ilmoittaa niiden lähettämisestä. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toimivuuteen.

Palvelumme hyödyntävät evästeitä, jotta pystyisimme tarjoamaan mahdollisimman hyvän ja asiakasystävällisen palvelukokemuksen verkkosivuillamme ja palveluissamme. Kehittääksemme verkkosivujamme ja palveluitamme, keräämme evästeiden avulla tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää verkkosivujamme / palveluitamme.

Käyttäjän vieraillessa verkkosivuillamme tai palveluissamme, selain lähettää automaattisesti teknisiä tietoja (kuten IP-osoite, selaintyyppi ja -versio, edellinen sivusto).

Tilastot

Keräämme tilastotietoa verkkosivuillamme ja palveluissamme vierailleista käyttäjistä. Tällaista tietoa ovat mm. Kävijämäärät, suosituimmat sivut, sisääntulo- ja poistumissivut, klikatut linkit ja sivustolla vietetty aika.

Google

Palvelun käytön analysointiin voi olla käytössä Google Analytics – analysointipalvelu tai muu Googlen palvelu. Analytics – evästeen avulla saamme tietoja käyttäjän toiminnasta sivustossa. Näitä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin.

Palvelujemme mainostamiseen saatetaan käyttää Google Adwordsia, jonka avulla näemme miltä sivuilta yhteydenotot ovat peräisin. Näitä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Pääasialliset tietolähteet ovat käyttäjän Sportiro Oy:n verkkosivustoilla tai palveluissa ilmoittamat tiedot, verkkosivujemme ja palveluidemme käyttö- ja asiointitiedot, tilausjärjestelmämme, asiakas- ja palautekyselyt sekä uutiskirjeiden lukutiedot.

Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä yhteistyökumppaneiltamme ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tilauksien yhteydessä tietolähteinä toimivat tilauksen tekijä. Katso lisää kohdasta 5. ”Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät”.

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Sportiro Oy voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn ulkopuolisille yrityksille. Tällaisia yrityksiä hyödynnetään mm. seuraavissa tapauksissa: 
1. Tilausjärjestelmien ylläpito ja hallinta
2. Asiakastietojärjestelmän hallinta

3. Kommunikointi asiakkaan / käyttäjän kanssa tilauksen tai yhteydenoton (esim. Chat) yhteydessä 

Tällaiset yritykset voivat sijaita Euroopan Unionin alueella tai sen ulkopuolella. Nämä yritykset tarjoavat erilaisia palveluita esim. sähköpostimarkkinointiin sekä tilausjärjestelmien ja yhteydenottolomakkeiden valmistamiseen, hallinnointiin ja ylläpitoon tai muun IT-palvelun tai Infrastruktuurin luomiseen / käyttämiseen.

Tietoja saatetaan tietyissä tapauksissa luovuttaa myös kolmansille osapuolille tuotteidemme tai palveluidemme sekä niihin liittyvien tilauksien hoidossa ja tuottamisessa. Myös nämä yritykset voivat sijaita Euroopan Unionin alueella tai sen ulkopuolella.

Jos tietoa luovutetaan Euroopan Unionin ulkopuolella toimiville kolmansille osapuolille, pyrimme huolehtimaan riittävästä tietoturvasta ja rekisterin asianmukaisesta käsittelystä EU-U.S – Privacy Shield – järjestelyllä tai erillisen sopimuksen avulla.

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös viranomaisten tai muiden vastaavien tahojen lainsäädäntöön perustuvien edellytysten mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille yrityskaupan yhteydessä. Tällöin osapuolet tekevät salassapitosopimuksen henkilötietojen osalta.

Sportiro Oy ei milloinkaan siirrä tietoja ulkopuolisille tahoille muuhun kuin yllämainittuihin tarkoituksiin. Sportiro Oy huolehtii tarpeettomien tietojen poistosta kohtuullisen ajan kuluessa tiedon muututtua tarpeettomaksi. Tietojen säilyttäminen vaihtelee käyttötarkoituksesta riippuen.

Lisätietoja verkkokauppa-alustan Shopify tietosuojakäytännöistä voit lukea täältä.

9. REKISTERIN SUOJAUS

Sportiro Oy on sitoutunut estämään tietojen luvattoman käyttämisen, luovuttamisen ja muun asiattoman käsittelemisen. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Sportiro Oy:n työntekijöillä ja alihankkijoilla on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Kaikkia Sportiro Oy:n työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Tilausjärjestelmissämme tarjoamme mahdollisuutta maksaa tilaus luottokortilla. Emme säilytä luottokorttitietoja itse vaan näiden tietojen säilyttämisestä vastaa kolmas osapuoli (maksunvälitys- palvelu).

10. TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Henkilötietolainsäädännön mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä. Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Sportiro Oy:lle kirjallisena ilmoittamalla sekä nimensä että sähköpostiosoitteensa. Rekisteröidyn on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietojen mahdolliset korjaukset tai poistamme tarpeettomat tiedot.

Asianomaisen tulee tehdä tarkastuspyyntö joko kirjeitse, sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Osoitetiedot löytyvät kotisivuiltamme www.sportiro.fi.

Jos koet, että oikeuksiasi on loukattu henkilötietojen käsittelyn suhteen, on sinulla oikeus tehdä valitus tietosuojavalvontaviranomaiselle.

11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Pidätämme oikeuden tietosuojaselosteen muutoksiin. Muutokset julkaistaan päivämäärän kanssa verkkosivuillamme. Suosittelemme käyttäjiä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

12. MUUT TIETOSUOJAAN LIITTYVÄT ASIAT

Sportiro Oy:n verkkosivustot ja palvelut saattavat sisältää linkkejä muille sivustoille tai sisältää sisältöä muilta sivustoilta. Sportiro Oy ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustoista.

 

Seloste päivitetty 1.10.2019

Edellinen päivitys 23.5.2018

CHECK OUT SOMETHING NEW!